maandag 2 november 2015

review ALGORITHM

'In der Sektion “Futurs” bestach “Algorithm”. Das belgische Film Fanny Zamans scheint einerseits eine zynische Ode an die Hightech-Architektur. Monumentale, pharaonische Formen lassen alles menschliche Ansinnen an sich abprallen. Die Protagonisten dieser hermetischen Welt sprechen eine unzugängliche Sprache, folgen unkommunizierten Strategien und inkarnieren eine marionettenhafte Existenz. Einsichtiges oder nachvollziehbares Lebensglück ist hier undenkbar geworden. Organische Maschinen zelebrieren ihre Funktionalität in Endlosschlaufen der Sinnlosigkeit. Zamans ästhetisch beeindruckendes Werk zeigt eine Wüstenlandschaft anderen Typs, weniger durch Wassermangel charakterisiert als durch Isolationsperfektionismus. Will man von einem Trend sprechen: FID zeigte in diesem Jahr besonders deutlich: die Wüste wächst.'

'In de sectie "Futurs" belicht de film van de Belgische Fanny Zaman een enerzijds cynische ode aan de high-tech architectuur. Monumentale Faraonische vormen laten alles wat enigszins menselijk is van zich afketsen. De protagonisten van deze hermetische wereld spreken een ontoegankelijke taal, volgen onverklaarbare strategieën en incarneren een marionet-achtig bestaan. Inzichtelijk of begrijpelijk levensgeluk is hier ondenkbaar geworden. Organische machines vieren hun functionaliteit en hijgen zich naar het einde der zinneloosheid toe. Zamans esthetisch indrukwekkende werk presenteert een woestenij van een (andere) welbepaalde orde. Niet zo zeer door dit door de mangel te halen maar eerder door het toepassen van isolatie-perfectionisme. Wil men van een trend spreken: FID zegt dit jaar bijzonder duidelijk: De woestenij deint uit.'

Geen opmerkingen: